Rente

Het woord ‘Riba’ wordt in het Nederlands vertaald als (woeker)rente. Rente komt meerdere malen voor in de Qoraan en is verboden in de Islam.
Er zijn meerdere redenen waarom rente verboden is verklaard in de Islam. Enkele belangrijke redenen zijn als volgt:

Rente kent veel onrechtvaardigheid tussen mensen. Allah geeft ons duidelijk aan dat onrechtvaardigheid ten strengste verboden is voor zijn dienaren. Daarnaast zorgt rente ervoor dat de
weg naar het goede wordt versperd voor de hebberige persoon, hij zou namelijk door rente in de val kunnen trappen.
Rente is ook een manier om mensen te bedriegen door je bijvoorbeeld niet aan je woord of beloften te houden. Door rente te verbieden kan men de handel op dezelfde waarde
houden zonder dat dit nadelige gevolgen heeft voor (een groep van) de mensen. Tijdens het consumeren van rente krijgt de één wel (ten onrechte) een vergoeding en de ander niet.
Dit verbod zorgt er voor dat een moslim niet met deze wijze gaat werken/handelen. Als hij dit wel zou doen, zou dit betrekking hebben op de hele maatschappij en niet meer alleen op het individu. De schuldenaar zou nooit zijn schuld kunnen aflossen als zijn schuld maar blijft stijgen (door de rente). Iemand die welvarend genoeg is om te kunnen uitlenen, zal alleen willen uitlenen als hij er ook rente voor ontvangt. Dit is namelijk het gunstigst voor hem. Dit heeft als uitkomst dat mensen niet zullen lenen, al zouden ze het geld/goed heel hard nodig hebben. Op deze wijze zullen mensen elkaar niet meer helpen (in tijden van nood) en ze zullen geen zaken meer doen omwille van Allah. Dit zorgt ervoor dat het geld, en andere zaken van waarde, in handen blijft van de rijken. Rijken blijven rijker worden en armen worden steeds armer.