Halal en Haram voedsel

In de Islam worden de termen ‘halal’ en ‘haram’ gebruikt. Haram is hetgeen wat verboden is en Halal is het tegenovergestelde daarvan.

Reine en onreine substanties

Allah heeft in de Islam bepaald wat rein en onrein is en wat genuttigd mag worden en wat niet. Dit is tot de mensheid overgeleverd via de profeet Mohamed (saaws) middels de Koran en de soennah.

Reine substanties
Er zijn veel zaken die onder reine substanties vallen. Een aantal voorbeelden hiervan zijn:
– Halal geslachte dieren die halal zijn verklaard;
– Het lichaam van een dier dat op een natuurlijke wijze is gestorven en niet over stromend
bloed beschikt, zoals insecten, en dieren die geen bloed bevatten;
– Dieren die uit zichzelf zijn gestorven en in het water leven;
– Zaken die uit dieren voortkomen en geconsumeerd kunnen worden zoals bijvoorbeeld melk
en eieren
– Alcohol wanneer dit naar azijn vervormd wordt en een bepaald proces heeft ondergaan
waardoor het eindproduct rein wordt;
– Natuurlijk water dat geen onreinheden bevat;
– De gehele plantenwereld waar zelfs de giftige planten onder vallen zijn rein maar niet perse
rein voor consumptie;
– Vloeibare stoffen die voortkomen uit zaken die rein zijn zoals rozenwater.

Onreine substanties
Het algemeen islamitisch-juridische oordeel is dat een dier dat vanzelf gestorven is, onrein is.
Daarnaast is het voor een moslim haram (verboden) om een varken te nuttigen.

 

Verboden dranken

Khamr
Alle bedwelmende stoffen zijn onrein binnen de Islam. Een heel bekend voorbeeld daarvan is khamr (alcohol). Khamr is een substantie die de hersenen bedwelmt en het verstand en beoordelingsvermogen op dat moment aantast, waardoor de persoon die khamr nuttigt niet meer helder kan nadenken. Als iemand niet helder kan nadenken kan degene zijn verstand dus ook niet goed gebruiken. Binnen de Islam is het verstand is een voorwaarde voor vele daden van aanbidding en daarom is de Islamitische wetgeving heel duidelijk over het nuttigen van khamr, namelijk dat het haram is.

Het is dus algemeen bekend dat khamr oftewel alcohol haram is verklaard. Om onszelf te beschermen
tegen andere verboden substanties is het noodzakelijk dat we erachter komen wat hetgeen is dat
khamr verboden maakt. Op die manier kunnen we zaken die daarmee overeenkomen vermijden. De
reden voor het verbod kunnen de volgende punten zijn:
– De kleur
– De smaak
– De vloeibare stof
– Het bedwelmende effect

Stel dat alcohol haram was verklaard vanwege de kleur. Dan zouden alle sappen die dezelfde kleur hebben als een alcoholische drank haram moeten zijn voor ons. Omdat dit niet het geval is, zou de kleur dus niet de reden kunnen zijn dat alcohol haram is voor ons.
Als de smaak van khamr de reden was geweest voor het verbod, zouden alle andere substanties die dezelfde smaak hebben ook haram voor ons moeten zijn. Omdat dit ook niet het geval is kunnen we zeggen dat het niet de smaak is die alcohol haram maakt.
Het derde punt is dat alcohol eventueel haram zou zijn verklaard vanwege de vloeibare stof waar het uit bestaat. Ook dat kan het niet zijn want dan zouden alle vloeibare stoffen, zelfs water, haram voor ons zijn. Dat houdt nog maar één motief over, namelijk dat het haram is omdat het een bedwelmende effect heeft op ons verstand. Dit is een logische reden, gezien het feit dat de islam en de islamitische regels er zijn om onszelf, en dus ook het verstand, te beschermen tegen alles wat schadelijk kan zijn. Op het moment dat het bedwelmende effect dus niet aanwezig is, zou je kunnen zeggen dat het verbod niet meer geldig is omdat de reden dat het verboden maakt afwezig is.

 

Dieren die halal of haram zijn

Binnen de islamitische wetgeving wordt er een onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten
dieren. De dieren die bestaan worden in drie categorieën verdeeld:
1. Waterdieren
2. Landdieren
3. Amfibieën en dieren die zowel op het land als in het water kunnen leven

Waterdieren
Met waterdieren worden alle dieren bedoeld die in het water leven, ongeacht in welk soort water ze leven. Volgens de Maliki wetschool zijn bijna alle dieren die in het water leven halal voor consumptie. De sterkste mening binnen de wetschool stelt dat zeehonden toegestaan zijn maar bruinvissen makruh. Ook zijn diersoorten die giftig of oneetbaar zijn niet toegestaan om te nuttigen. Mocht de mogelijkheid bestaan om het gif volledig van het waterdier te scheiden is het toegestaan het dier na het verwijderen van de gif te consumeren.

Landdieren en amfibieën
Tamme vee en kleinvee is halal voor consumptie en hier is geen meningsverschil over tussen de geleerden. Over de dieren die klauwen hebben bevat de Maliki wetschool een meningsverschil. Een
zwakke mening binnen de wetschool verklaard die dieren haram, de meerderheid van de geleerden raadt het consumeren van die dieren af en verklaard het niet zozeer haram. Ongeklauwde wilde
dieren zijn daarentegen volgens alle wetscholen unaniem halal verklaard.
Vogels met haaksnavels (waarvan de snavel als jachtwapen wordt gebruikt) en scherpe klauwen zijn volgens de Maliki wetschool afgeraden om te nuttigen.
Aasetende vogels zoals eksters en zwarte kraaien zijn volgens de Maliki wetschool toegestaan om te nuttigen.
Andere gevleugelde dieren zonder haaksnavel en die ook geen aas nuttigen zijn allemaal halal volgens de Maliki wetschool, op vleermuizen na. Vleermuizen zijn binnen de wetschool makruh verklaard.
De sterkste mening is dat paardenvlees haram is om te nuttigen. Ezels zijn binnen de wetschool ook haram verklaard. In het geval van een muilezel dient men de regeling van zijn moeder te volgen als het gaat om consumptie.
Alle moslims zijn het erover eens dat (wilde) varkens of (ever) zwijnen haram zijn voor consumptie.
In de Maliki wetschool zijn insecten over het algemeen halal verklaard, al kennen sommigen insecten bepaalde voorwaarden voordat het als halal kan worden geclassificeerd.
Ook amfibieën zijn dieren die over het algemeen halal zijn maar net als bij insecten zitten er bepaalde voorwaarden aan verbonden.

Het slachten

Hierboven heb ik duidelijk proberen te maken welke dieren halal zijn verklaard. Dit betekent echter niet dat je ze zomaar kunt consumeren. De dieren zijn pas halal om te consumeren op het moment dat de rituele wijze van slachten is toegepast. Het slachten is het doorsnijden van alle vier halsslagaderen. De geleerden verschillen niet van mening dat deze vier organen doorgesneden moeten worden zodat het dier halal wordt voor consumptie. Het gaat hier om de organen, luchtpijp, slokdarm en de twee halsslagaderen.
Sommige geleerden verschillen van mening over het oordeel als een gedeelte van de organen is doorgesneden. De Maliki wetschool bevat de mening dat het verplicht is om alle vier de organen door te snijden. Op het moment dat één van de organen niet goed is doorgesneden is het dier onrein en niet halal voor consumptie.
Het slachten kent nog vele andere regels en voorwaarden voor zowel het geslachte dier, de slager/slachter en van het voorwerp dat gebruikt wordt.

 

Haram eten of drinken in noodsituaties

Als zich noodsituaties voordoen krijg je als moslim vrijstelling om eventueel haram te mogen eten en drinken. Allah heeft ons zelfs toestemming gegeven om, wanneer het om leven en dood gaat,
verboden zaken te consumeren zoals alcohol of varkensvlees. Vanuit de islamitische wetgeving wordt wel geadviseerd, indien mogelijk natuurlijk, de moeite te nemen om zo min mogelijk voedsel te nuttigen dat schadelijk is voor de gezondheid. Het belangrijkste is dat men weet dat in zulke gevallen hen niks kwalijk kan worden genomen.

 

Aanbevolen voedsel volgens de Profeet Mohamed (vzmh)

Elk voedsel heeft zijn eigen zegeningen, maar er is bepaald voedsel dat de profeet het liefste at. Sommige hiervan zijn genoemd in de Koran, andere zijn genoemd in de overleveringen. Hieronder voedsel dat de profeet Mohamed (vzhm) graag at en ook aanbeveelt aan de mensheid.

Gerst (De profeet vrede zij met hem raadde gerst aan voor de vermindering van verdriet of voor het genezen van aandoeningen aan de nieren).

Honing ( Honing wordt in de Koran genoemd: “Er komt voort uit de buik van de bijen, een drankje van verschillende kleuren, waarin een heling is voor de mensen” (16: 68-69). De profeet Mohamed heeft daarnaast aangegeven dat honing een remedie is voor elke ziekte en de Koran is een remedie voor elke ziekte van de geest. Daarom heeft de profeet ons deze natuurlijke medicijnen aangeraden: de Koran en honing).

– Granaatappel (In de Koran wordt de granaatappel op twee plekken genoemd (Koran 6:141 en 55: 68).  Een vrucht die in de Koran genoemd wordt, zal zegeningen bevatten).

– Druiven (De profeet (vzmh) was dol op druiven. Het helpt het bloed te zuiveren, geeft kracht en gezondheid, versterkt de nieren en maakt de darmen schoon).

– Dadels (De profeet (vzmh) heeft gezegd dat een huis zonder dadels een huis is waar armoede heerst. Daarmee bedoelt hij armoede in essentiële voedingsstoffen).

– Vijgen (Allah zegt in de Koran: “Ik zweer bij de vijg en de olijf” (soera at-Tin). Vijgen bevatten weinig calorieën en zijn daarbij goed voor de botten. Vijgen worden aangeraden bij maagaandoeningen).

– Olijven/olijfolie (zoals hierboven aangegeven bij vijgen, worden olijven ook in de Koran benoemd. Volgens Aboe Hoeraira zei de profeet: “Eet olijfolie en smeer je er (plaatselijk) mee in, want er zit genezing voor zeventig ziektes in, een ervan is lepra”
Olijven worden het voedsel van de profeten genoemd. Ze hebben verschillende voordelen voor de gezondheid: olijven bevatten veel vitamines, mineralen, onverzadigde vetten en anti-oxidanten. De hoge voedingswaarden van olijven helpt ziektes te bestrijden zoals kanker en artritis. Olijfolie is verder ook goed voor huid en haar, het vertraagt de ouderdom en is effectief tegen huidzweren).


– Azijn (De profeet (vzmh) at graag azijn door het te mengen met olijfolie. Ook azijn heeft vele voordelen voor de maag).

Meloen

– Limoen en citroen

-Melk (De profeet was dol op melk, de biologische melk van de boer. Volgens de profeet (vzmh) heeft melk vele voordelen: het sterkt de rug, geeft verbetering aan de brein, vernieuwt het zicht en verdrijft vergeetachtigheid).

– Water (De profeet (vzmh) heeft gezegd: “Het beste drinken in deze wereld is water. Als je het drinkt, neem dan kleine slokjes en giet het niet naar binnen.” Als je te gulzig water drinkt, veroorzaakt het mogelijk problemen aan de lever”).