Gebedstijden verschillen


Binnen de islamitische wereld kunnen gebedstijden soms enkele minuten van elkaar verschillen. Hoe dit komt, wordt hieronder uitgelegd.

Wat zijn de redenen dat gebedstijden kunnen verschillen?
Er zijn drie redenen waarom de gebedstijden verschillen.
– Een verschil in interpretatie van de Hadith die over het Asr (namiddag) gebed gaat.
– Er is een verschil over het moment waarop het Isha (nacht) gebed begint.
– Er bestaan vijf berekeningsmethoden van de gebedstijden die binnen de Islamitische wereld gehanteerd worden.

Welke berekeningsmethoden voor de islamitische gebedstijden zijn er?
– Umm al Qura
– ISNA
– University of Islamic Sciences
– Muslim World League
– Egyptian General Authority of Survey

Waarin verschillen deze berekeningsmethoden van elkaar?
De vijf berekeningsmethoden verschillen in twee getallen die gebruikt worden voor de berekening van de gebedstijden:
1. Het verschil in het aantal graden dat de start van het Isha (nachtgebed) aangeeft.
2. Het verschil in het aantal graden dat de start van het Fajr (ochtendgebed) aangeeft.

In de tijd van de Profeet Mohamed (vzmh) werden er geen getallen gebruikt voor het bepalen van de gebedstijden. De momenten waarop het Isha (nachtgebed) en het Fajr (ochtendgebed) begonnen werden toen bepaald door eenvoudig gebruik te maken van het zicht van het menselijk oog.
Later werd het nauwkeuriger bepaald door het gebruik van een astrolabium. Tegenwoordig gebeurd dat heel nauwkeurig door computerprogramma’s.

Wat is de tijdsbepaling van de gebeden volgens de overleveringen?
– Ochtendgebed
(salaat al Fajr): wordt verricht vlak voor de dageraad oftewel ochtendgloren (de periode van schemering direct voordat de zon opkomt).

– Middaggebed (salaat Dohr): wordt verricht wanneer de zon op het hoogste punt staat

– Namiddaggebed
(salaat al 3asr): wordt verricht als de schaduw van een willekeurig object even groot is als het object zelf

– Vooravondgebed
(salaat al Magrib): wordt verricht vanaf zonsondergang

– Avondgebed
(salaat al Isha): wordt verricht vanaf het moment dat het schijnsel van de zonsondergang is verdwenen

In de Oudheid berekenden Islamitische astronomen de exacte tijd van de zonsopkomst, zonsondergang en het begin en einde van de schemering met een astrolabium, een instrument waarmee de positie van hemellichamen tot de aarde kon worden gemeten.
Met behulp van computerprogramma’s worden tegenwoordig de overgeleverde momenten van gebedstijden nauwkeurig berekend.

 

Wil je meer weten over de Islam ga dan naar: