Gebedstijden Nijmegen

In de koran, het heilige boek van de moslims, staat hoe je als moslim moet leven. Moslims geloven dat de koran het rechtstreekse woord van Allah is zoals Mohammed het heeft ontvangen. Mohammed wordt gezien als de boodschapper van God die het woord van Allah onder de mensen heeft gebracht. Het is een plicht voor de moslims om de koran te lezen en te begrijpen. De koran staat oorspronkelijk in het Arabisch.

De vijf zuilen of leefregels van de Islam

  1. De geloofsbelijdenis juist opzeggen. Door deze belijdenis op te zeggengeloof je dat alle macht aan God is, die hemel en aarde gemaakt heeft. Aan het einde zal God oordelen over hoe mensen geleefd hebben.
  2. Vijf keer per dag bidden. De gebeden worden in een vaste volgorde verricht.
  3. Steun geven aan de armen.
  4. Het houden van de ramadan. De ramadan is een tijd van vasten. Gedurende dertig dagen, van zonsopgang en tot zonsondergang eet men niet.
  5. Een bedevaart maken naar Mekka. Elke moslim moet een keer in zijn leven een bedevaart naar Mekka maken.

Als moslims bidden, knielen en buigen ze op een gebedsmat of kleed. Waar de moslim op het kleed knielt, daar is de woning van Allah. Dat is heilige grond.In de moskee wordt de vloerbedekking of losse kleden gebruikt. Om thuis te bidden zijn er gebedsmatjes.

Hieronder vind je een kort overzicht van de gebedstijden in Nijmegen.

Gebedstijden Nijmegen

Let op: Tijden kunnen per moskee verschillen. Tijden zijn ter indicatie en worden getoond via islamicfinder.org.

Op https://www.islamproducten.nl/gebedstijden?plaats=Nijmegen kun je meer informatie halen over de verschillende gebedstijden.