Gebedstijden Den Haag

Zoals de Ramadan behoort ook het gebed tot de rituelen die binnen de juiste tijdsspanne verricht dient te worden. Als je eerder bidt dan de aangegeven tijd wordt dit als niet geldig verklaard. Je zal het gebed dan opnieuwe moeten verrichten. Om een gebed geaccepteerd te krijgen is het dus belangrijk dat het op de juiste tijdstip wordt gedaan.

Alle gebedstijden dienen te worden bepaald aan de hand van de stand van de zon. De zon is helaas niet altijd en overal even goed zichtbaar. Ook verandert de stand van de zon ten opzichte van de aarde. Daarom bidt men op elke plek op aarde op een ander tijdstip.

De salat of salah is het rituele gebed binnen de Islam. Het is een van de vijf zuilen en men is dus verplicht om het te doen. Een moslim moet vijf keer per dag de salat verrichten. De Koran schrijft de salat voor aan de gelovigen in verschillende ayaat. Voor elke salat moet een moslim zich ritueel wassen. Dit wordt woedoe genoemd. Een salat is bedoeld om God te eren en te danken.

Een salat moet worden verricht op vaste tijden. Deze zijn gebaseerd op de positie van de zon. Hierdoor kunnen de gebedstijden per plaats verschillen.Je mag alleen of in een groep bidden. Bid je in een groep dan is er iemand die de rest van de groep voorleidt of voor gaat in gebed.

Hieronder vind je een kort overzicht van de gebedstijden in Den Haag.

Gebedstijden Den Haag

Let op: Tijden kunnen per moskee verschillen. Tijden zijn ter indicatie en worden getoond via islamicfinder.org.