99 namen van Allah

 

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) leverde over dat de profeet Mohamed (Vrede zij met Hem) heeft gezegd: “Allah heeft 99 Namen, honderd min één. Iedereen die ze leert zal het Paradijs binnengaan.” [Het leren betekent de Namen kennen met het hart (er in geloven) en er naar handelen.]

 • Allah (God in al zijn Majesteit)
 • ar-Rahman (de Meest Barmhartige)
 • ar-Rahim (de Meest Genadevolle)
 • al-Malik (de Absolute Heerser)
 • al-Quddus (de Heilige)
 • as-Salam (de Bron van Vrede)
 • al-Mu’min (de Beschermer van Geloof)
 • al-Muhaymin (de Beschermer & Beheerder)
 • al-‘Aziz (de Machtige)
 • al-Jabbar (de Onweerstaanbare)
 • al-Mutakabbir (de Majesteuze)
 • al-Khaliq (de Schepper)
 • al-Bari’ (de Schepper met het vermogen om al het bestaande van de ene toestand naar de andere te veranderen.)
 • al-Musawwir (de Vormgever)
 • al-Ghaffar (de Vergever van de zonden van Zijn dienaren keer op keer.)
 • al-Qahhar (de Onderwerper)
 • al-Wahhab (de Gever)
 • al-Razzaq (de Schenker van onderhoud)
 • al-Fattah (de Opener)
 • al-‘Alim (de Alwetende)
 • al-Qabid (de Samentrekker)
 • al-Basit (de Verruimer)
 • al-Khafid (de Vernederaar)
 • al-Rafi’ (de Verheffer)
 • al-Mu’izz (de Schenker van Eer)
 • al-Mudhill (de Onteerder)
 • as-Sami’ (de Alhorende)
 • al-Basir (de Alziende)
 • al-Hakam (de Rechter)
 • al-‘Adl (de Rechtvaardige)
 • al-Latif (de Subtiele)
 • al-Khabir (de Bewuste)
 • al-Halim (de Verdraagzame)
 • al-‘Azim (de Grote)
 • al-Ghafur (de Meest Vergevingsgezinde)
 • ash-Shakur (de Dank Aanvarende)
 • al-‘Ali (de Allerhoogste)
 • al-Kabir (de Bezitter van Grootheid)
 • al-Hafiz (de Beschermer)
 • al-Muqit (de Onderhouder)
 • al-Hasib (de Opsteller van de Rekening)
 • al-Jalil (de Sublieme)
 • al-Karim (de Edelmoedige)
 • ar-Raqib (de Waakzame)
 • al-Mujib (de Verhoorder)
 • al-Wasi’ (de Alomvattende)
 • al-Hakim (de Wijze)
 • al-Wadud (de Liefhebbende)
 • al-Majid (de Luisterrijke)
 • al-Ba’ith (de Opwekker van de Doden)
 • ash-Shahid (de Getuige)
 • al-Haqq (de Waarheid)
 • al-Wakil (de Gevolmachtigde)
 • al-Qawiy (de Sterke)
 • al-Matin (de Standvastige)
 • al-Waliy (de Beschermende Vriend)
 • al-Hamid (de Prijzenswaardige)
 • al-Muhsi (de Optekenaar)
 • al-Mubdi’ (de Voortbrenger)
 • al-Mu’id (de Hersteller)
 • al-Muhyi (de Levengevende)
 • al-Mumit (de Levenontnemer)
 • al-Hayy (de Eeuwiglevende)
 • al-Qayyum (de Zelfbestaande)
 • al-Wajid (de Vinder)
 • al-Majid (de Nobele)
 • al-Wahid (de Unieke)
 • as-Samad (de Onafhankelijke)
 • al-Qadir (de Machtige)
 • al-Muqtadir (de Meest Machtige)
 • al-Muqaddim (Degene die Bevordert)
 • al-Mu’akhkhir (de Vertrager)
 • al-Awwal (de Eerste)
 • al-Akhir (de Laatste)
 • az-Zahir (de Openlijke)
 • al-Batin (de Verborgene)
 • al-Waali (de Legeerder)
 • al-Muta’ali (de Meest Verhevene)
 • al-Barr (de Bron van Alle Goedheid)
 • at-Tawwab (de Berouwaanvaardende)
 • al-Muntaqim (de Vergelder)
 • al-‘Afuw (de Schenker van Vergiffenis)
 • ar-Ra’uf (de Milde)
 • Maliku-l-Mulk (de Bezitter van Soevereiniteit)
 • Dhu’-Jalali wa’l-ikram (de Heer van Glorie en Eer)
 • al-Muqsit (de Billijke)
 • al-Jami’ (de Verzamelaar)
 • al-Ghani (de Zelftoerijkende)
 • al-Mughni (de Verrijker)
 • al-Mani’eh (de Verhinderaar)
 • ad-Darr (de Brenger van Nood)
 • an-Nafi’eh (de Begunstiger)
 • an-Nur (het Licht)
 • al-Hadi (de Gids)
 • al-Badi’eh (de Blijvende)
 • al-Baqi’ (de Eeuwige)
 • al-Warith (de Erfgenaam)
 • ar-Rashid (de Gids naar het Juiste Pad)
 • as-Sabur (de Geduldige)